Wspólna Radość Tory (cz 2)

Film zrealizowany dzięki Narodowemu Centrum Kultury, (cz 2)