Wspólna Radość Tory (cz 1)

Film zrealizowany dzięki Narodowemu Centrum Kultury. (cz 1)