עת להתחייבות מחודשת

הדיאלוג היהודי נוצרי 07 שנה אחרי מלחמה ושואה"A Time for Recommitment", The Twelve Points of Berlin (2009), Hebrew Version.